Achtergrond Lammers

Mr. R.G.F. Lammers

Advocaat sedert 1984
Specialist arbeidsrecht (Grotius Academie 2001)
Specialist ondernemingsrecht (Grotius Academie 2008)
Specialist insolventierecht (Grotius Academie 2011)
Lid vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad)
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda, 's‑Hertogenbosch.
Sinds oktober 2015 Fellow van Grotius Academie.

Rechtsgebieden:
T: 0412 - 61 44 43
F: 0412 - 61 44 89
F: 0412 - 64 62 15 (direct)
E: r.lammers@lmradvocaten.nlMeer over Roel Lammers

Roel Lammers adviseert en procedeert in zaken met betrekking tot het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht. In al deze drie rechtsgebieden heeft hij de specialisatieopleiding aan de Grotius Academie met succes afgerond. In het arbeidsrecht staat hij voornamelijk werkgevers bij, en begeleidt deze in ontslag- en ontbindingskwesties, al dan niet via het UWV. Voorts adviseert en begeleidt hij grote reorganisaties, en is hij thuis in het hele scala van complexe juridische vraagstukken in het ondernemingsrecht.  

Roel Lammers beschikt voorts over een jarenlange ervaring op het gebied van insolventies. Hij wordt met enige regelmaat door de rechtbanken benoemd tot curator in faillissementen, en surseances van betaling. 

Daarom is hij bij uitstek de aangewezen persoon om voorafgaand aan surseances of faillissementen advies te verstrekken met betrekking tot een mogelijke doorstart of om eventuele ongewilde of onbedoelde gevolgen verbonden aan een faillissement te voorkomen of in goede banen te leiden. Natuurlijk geldt dit ook voor de beoordeling of en in hoeverre er sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. 

De advisering geschiedt ook aan cliënten die met klanten, contractspartijen of tegenpartijen worden geconfronteerd die failliet dreigen te gaan. 

Voor de verzorging van een faillissementsaanvraag en het voeren van een dergelijke procedure bent u bij hem eveneens aan het goede adres.