Nieuws

Engelstalig contracteren

woensdag 31 mei 2017
De ondernemingsrecht advocaten van LMR worden in toenemende mate gevraagd om Anglo-Amerikaanse contracten of naar het Engels vertaalde Nederlandse contracten te beoordelen en daarover te adviseren. De ondernemer van tegenwoordig immers is steeds meer zakelijk actief buiten Nederland, of doet zaken met in het buitenland gevestigde bedrijven.

Een van de redenen om contracten in de Engelse taal op te stellen is om een gelijkwaardige basis te creëren tussen de zakelijke partners door de taalbarrière voor  beiden gelijk te doen zijn. Daarom wordt in 90 % van de gevallen gekozen voor de Engelse taal om de contracten op te stellen. Verstandig en logisch zo lijkt.  

Echter dient men zich er daarbij wel van bewust te zijn dat de Nederlandse en Engelse juridische terminologie niet altijd één op één te vertalen is. Verschillen tussen het Nederlandse en Anglo-Amerikaanse contractenrecht maken dat je niet alleen moet weten hoe je een bepaalde juridische term vertaalt, maar ook wat de juridische implicaties van die term zijn. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met de naar Nederlands recht veelbetekenende term ‘ontbinden’? De online via vertaalsites gevonden vertalingen dekken zeker niet dezelfde lading, terwijl je die als contractspartij wel denkt te contracteren! Gevolg: schijnzekerheid, en indien het mis gaat, niet gewilde noch verwachte gevolgen. 

Ander voorbeeld is de veel gebruikte ‘entire agreement clause’. Heeft die ‘clause’ dezelfde betekenis en gevolgen naar Nederlands recht als in het Anglo-Amerikaanse recht?   

De contracten die worden aangegaan zijn meestal voor langere duur, en de gevolgen daarvan verstrekkend. Derhalve dient de ondernemer er zeker van te zijn dat de inhoud de lading ook echt denkt, zodat zhj de consequenties goed in beeld heeft voordat de handtekening wordt gezet. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Voor meer informatie: mr. Peter Roosendaal en mr. Roel Lammers.   
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn