Nieuws

Nieuwe wet: niet meer alles samen delen bij scheiding

vrijdag 28 april 2017
Vanaf 1 januari 2018 wordt de wet beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd. De afspraken rondom het huwelijk veranderen dan. Op dit moment geldt nog dat wanneer er geen huwelijkse voorwaarden worden gemaakt automatisch sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. Door deze nieuwe wet gaat dit veranderen.   

Op dit moment is trouwen in gemeenschap van goederen nog standaard. Dit betekent dat alle persoonlijke eigendommen gemeenschappelijk worden vanaf het moment van trouwen en dat al het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verkregen daar automatisch onder valt. 

Ook erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen, tenzij de schenker of erflater dit anders heeft bepaald middels een clausule.

Met de nieuwe wet geldt dat wie na 1 januari 2018 trouwt en niets door de notaris laat vastleggen, alleen het vermogen deelt dat na de huwelijkssluiting wordt opgebouwd. Al het bezit dat vóór de trouwdag is opgebouwd, blijft ook tijdens het huwelijk persoonlijk bezit.

Het bezit dat partners opbouwen tijdens het huwelijk is dus wel gemeenschappelijk. Overigens geldt dat niet voor alles. Giften en erfenissen die één van de partners tijdens het huwelijk ontvangen,  blijven persoonlijk bezit.

Wel is het van belang een goede administratie bij te houden. Partners moeten duidelijk vastleggen wat persoonlijk bezit is en wat niet. Wanneer de partner tijdens een scheiding niet kan aantonen welk bezit van wie is, zullen de bezittingen alsnog verdeeld moeten worden.

Meer informatie: mr. Lisette Bakker en mr. Linda van Putten-van den Heuvel.
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn