Nieuws

Ontwikkelingen problematische echtscheidingen.

maandag 28 november 2016
In de pers is de laatste tijd veel te lezen over zoals dat in de volksmond wordt genoemd ‘vechtscheidingen’, ofwel de problematische en complexe conflictscheidingen. Op 24 november heeft de rechtspraak haar toekomstvisie (Rechtspraak.nl/visiedocument-rechtspraak-over-echtscheidingen) daarover gepubliceerd, hetgeen LMR advocaten als volgt samenvat.


Problematische scheidingen nemen kennelijk toe, en vooral de gevolgen, zoals het risico van blijvende schade, voor de daarbij betrokken kinderen zijn reden voor de rechtspraak om daar concreet wat aan te gaan doen. Het maatschappelijk belang mag duidelijk zijn.

Zorgen heeft de rechtspraak in dit verband ook over zoals zij dat noemt ‘de wildgroei aan aanbieders van hulp en bemiddeling’ in geval van echtscheidingen, waarvan het moeilijk is de kwaliteit daarvan vast te stellen.

De rechtspraak zal ergens in 2017 landelijk een vernieuwde werkwijze vaststellen om de zorgen het hoofd te bieden. Voor de lange termijn worden de mogelijkheden verkend om de gerechtelijke procedures anders dan nu te laten verlopen.

Voor de korte termijn wordt ingevoerd:

* De regierechter. Eén rechter die actief de regie voert en actief de echtscheiding en de samenhangende problematiek gaat behandelen;

* Een uniform hulpaanbod. Familierechters kunnen verwijzen naar hulpverleningstrajecten. De rechter wordt op de hoogte gehouden van de resultaten.

* Bijzondere curatoren/gedragsdeskundigen: Deze professionals die zich volledig op het belang van het kind richten kunnen benoemd worden om het kind een stem te geven.

* Maatwerk. De zittingsduur wordt specifiek afgestemd op de complexiteit van de zaak. Meer aandacht derhalve.

* Doorverwijzing naar mediation. De rechter gaat daar, anders dan nu, actief op sturen.

Uitgangspunt van de rechtspraak blijft dat de belangen van de betrokken kinderen voldoende worden geborgd en zij op een goede manier een stem krijgen in het scheidingsproces en de procedure bij het gerecht, maar de schade als gevolg van de scheiding moet tot het minimum worden beperkt.

Meer informatie:
Mr. Lisette Bakker en Mr. Linda van Putten-van den Heuvelsectie P&F recht LMR Advocaten.
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn