Achtergrond Boudewijn


Mr. B.W.P.M. van Orsouw

Advocaat sedert 2010
Rechtsgebieden:
T: 0412 - 61 44 43
F: 0412 - 61 44 89 
E: b.v.orsouw@lmradvocaten.nl 

Meer over Boudewijn van Orsouw

Boudewijn van Orsouw is actief op de rechtsgebieden insolventierecht, arbeidsrecht, en incasso. Op al deze gebieden heeft hij inmiddels brede ervaring. In het arbeidsrecht treedt hij vooral op voor werknemers die een ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst al dan niet via het UWV in het vooruitzicht is gesteld, en begeleidt en adviseert hij zijn cliënten in dat ingewikkelde, ingrijpende en vaak ook emotionele traject. 

Daarnaast behandelt hij samen met collega Roel Lammers de afwikkeling van diverse faillissementen en is hij doende zich in het insolventierecht te specialiseren om uiteindelijk als curator faillissementen te gaan behandelen. De basis insolventierecht opleiding is begin 2015 door hem met succes afgerond.