Achtergrond Strafrecht

STRAFRECHT

LMR Advocaten beschikt over specifieke expertise in het strafrecht. Als grootste advocatenkantoor van Oss houden wij ons bezig met de meest uiteenlopende strafzaken. Mr. Ted Kemper is als competente, ervaren en betrokken strafrechtadvocaat al jaren aan LMR Advocaten verbonden. Hij verleent deskundig advies en procedurele rechtsbijstand tijdens het volledige strafrechtelijke proces vanaf het moment dat u als verdachte wordt aangemerkt tot aan de zitting. Mr. Ted Kemper kan u bijstaan als u:

- wordt uitgenodigd voor een verhoor bij de politie;
- bent aangehouden door de politie;
- wordt voorgeleidt bij de rechter-commissaris;
- voor de raadkamer moet verschijnen voor het verlengen van uw voorlopige hechtenis;
- moet voorkomen bij de politierechter, de meervoudige kamer of het gerechtshof.

Als u een uitnodiging krijgt voor een verhoor bij de politie of als u een dagvaarding ontvangt voor een zitting bij de rechtbank of het gerechtshof, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met mr. Ted Kemper opneemt om met de voorbereiding van uw zaak te kunnen beginnen. Als u wordt aangehouden als verdachte kunt u altijd de naam van mr. Ted Kemper doorgeven als voorkeursadvocaat zodat hij u direct op het politiebureau kan bezoeken en bijstaan. Het maakt niet uit waar in het land u wordt aangehouden.

Ook wanneer u al langere tijd op het politiebureau of in de gevangenis zit, ongeacht of u al wel of geen andere advocaat heeft, kunt u contact opnemen met mr. Ted Kemper om uw zaak over te nemen of uw zaak vanaf dan in behandeling te nemen.

Mr. Ted Kemper is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Als specialist in het strafrecht – hij rondde in 2014 de Specialisatie Opleiding Strafrecht af – adviseert, begeleidt en verdedigt hij bij rechtbanken en gerechtshoven in het hele land particulieren, bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties die in aanraking komen met het strafrecht. Mr. Kemper is uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het strafrecht. U bent daardoor verzekerd van een gedegen verdediging.

Mr. Ted Kemper verleent bijstand in grote gecompliceerde strafzaken met veel maatschappelijke impact, maar met net zoveel inzet staat hij u bij in de relatief kleinere zaken omdat ook in die zaken de voor u op het spel staande belangen groot zijn. Mr. Ted Kemper kan u bijstaan op betalende basis of op basis van een vaste prijsafspraak, maar uiteraard ook, als u daarvoor in aanmerking komt, op basis van een toevoeging.

Voor alle soorten strafzaken kunt u bij mr. Ted Kemper terecht, waaronder, maar niet uitsluitend, zaken die betrekking hebben op:

• moord en doodslag;
• (zware) mishandeling, huiselijk geweld en openlijk geweld;
• zedendelicten;
• diefstal en inbraak;
• de opiumwet (hennepkwekerijen, in bezit hebben of dealen van hard- of softdrugs, enz.);
• oplichting, verduistering en flessentrekkerij;
• uitkeringsfraude;
• invordering van uw rijbewijs en ontzegging van uw rijbevoegdheid;
• verkeersovertredingen;
• boetes.

Ook als u wordt uitgenodigd voor een OM-zitting, als u een oproep ontvangt om als getuige bij de politie, de rechter-commissaris, de rechtbank of het gerechtshof te verschijnen of als u een schadevergoeding in wilt dienen omdat u een slachtoffer bent van een strafbaar feit (als u een vordering benadeelde partij in wilt dienen), kunt u contact opnemen met mr. Ted Kemper.